ಸಾವಯವ ಕೃಷಿವಾಸುದಾ ಒರಗನಿಕ್ಸ್
ಮಡಿಕೆಯ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ, ಉಪಯುಕ್ತ ಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಹೂವುಗಳ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ. ಕೀಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಸ್ಯ ನಿರೋಧಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೂಲ - ವಾಸುದಾ ಒರಗನಿಕ್ಸ್ ಈ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಇತರ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ
732
3
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು