ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಲ್ ಬ್ಯಾಚ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಮ್ಯಾಂಕೊಜೆಬ್ ೬೪% @ ೦.೨೫ % / ಟ್ರೈಸೈಕ್ಲಾಝೊಲ್ @ ೦.೧% / ಹೆಕ್ಸಾಕೋನಜೋಲ್ @ 0.1% / ಪ್ರೋಪಿಕೊನಾಜೋಲ್ @ 0.1% 10-15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ನಂತರ ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲೆಯಂತೆ 30 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
126
0
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು