ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಬದನೆಕಾಯಿ ಹಣ್ಣು ಕೊರೆಯುವವರಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ?
ಈ ಮರಿಹುಳುಗಳಿಂದಾಗಿ 5% ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧೆಗೊಂಡಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಯ್ಲು ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಥಿಯಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 21.7 ಎಸ್ಸಿ @ 10 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸಿಹೆಲೋಥ್ರಿನ್ 5 ಇಸಿ @ 5 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಸೈಪರ್ಮೆಥ್ರಿನ್ 3% + ಕ್ವಿನಾಲ್ಫೋಸ್ 20% ಇಸಿ @ 5 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಪೈರಿಪ್ರೊಕ್ಸಿಫೆನ್ 5% + ಫೆನ್ಪ್ರೊಪಾಥ್ರಿನ್ 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 15% ಇಸಿ @ 10 ಮಿಲಿ. "
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
180
4
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್