ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಪೇರಲ ಗಿಡವನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಇವು ಹಿಟ್ಟು ತಿಗಣೆಗಳಿಲ್ಲ
ಪೇರಲದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ನೊಣದ ಬಾಧೆ. ಬಿಳಿ ನೊಣಗಳು ಎಲೆಗಳು, ಕೊಂಬೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ರಸವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ಪೈರಲಿಂಗ್ ಬಿಳಿ ನೊಣ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಿಳಿ ನೊಣ ತನ್ನ ದೇಹದಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕದಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸ್ರವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕಪ್ಪು ಶಿಲಿಂದ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಸ್ಯದ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
50
1
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು