ಸಲಹಾ ಲೇಖನಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಪರಂಗಿ ಹಣ್ಣಿನ ಕುಯ್ಲು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ
• ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 10-12 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಹಣ್ಣಿನ ಮೊಳಕೆಯು ಕುಯ್ಲಿಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಣ್ಣಿನ ತಯಾರಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಗುಣಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ_x000D_ • ಕುಯ್ಲಿಗೆ ತಯಾರಾದ ನಂತರ ಹಳದಿ ಚುಕ್ಕಿಗಳು ತಿಳಿಯಾಗಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. _x000D_ • ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಬರುವ ಹಣ್ಣು ಒಂದುವೇಳೆ ನೀರಿನಂತೆ ತೆಳುವಾದರೆ, ಆಗ ಆ ಹಣ್ಣು ಕುಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. _x000D_ • ಹಣ್ಣಿನ ರೆಂಬೆಯ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. _x000D_ • ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೀಳುವಾಗ ಅದರ ಕಡ್ಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ. ಹಣ್ಣು ಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧವಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ._x000D_
• ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ._x000D_ • ಮಾಡಲೇ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು : ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯೊಳಗಡೆ ಶೀಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಇಡಿ. ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದ 4 ರಿಂದ 10 ಹಣ್ಣುಗಳು ಇರಬೇಕು. ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಎಳೆಯ ರೆಂಬೆಗಳಿಂದ ಹೊದಿಸಿ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಂತರ ಮಾರಟಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. _x000D_ • ಮೊದಲ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಧಿಕವಿರುತ್ತದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವಿಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣ ಆ ಮರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. _x000D_ _x000D_ ಹಣ್ಣಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ - _x000D_ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ತಿ ಹಣ್ಣಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಈ ತಾಪಮಾನ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತವೆ._x000D_ ಸಂದರ್ಭ- ಅಗ್ರೊಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೋಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್
1614
15
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು