ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ನೆಲಗಡಲೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ.ರಾಜು ವಾಸ್ಕಲೆ ರಾಜ್ಯ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆ: ಬಿಟಾರ್ಟನಾಲ್ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ @ 500 ಗ್ರಾಂ, ಮ್ಯಾಂಕೋಜಾಬ್ 75% ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ @ 2 ಗ್ರಾಂ 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೇರೆಸಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
301
2
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು