ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ನೆಲಗಡಲೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಲಘುಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ
"ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ ರಾಜ್ ವಾಸ್ನಿಕ್ ರಾಜ್ಯ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆ - ರಾಸಾಯನಿಕ ರಸಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ೩ ಕೆಜಿ ಸಲ್ಫರ್ 90% ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು .
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
455
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್