ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ನೆಲಗಡಲೆಯ ಬೆಳ್ವಣಿಗೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ.ಎಸ್. ಬಾಯಾಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ರಾಜ್ಯ - ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸಲಹೆ -ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಲ್ಫರ್ 90% @ 10 ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಲಘುಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ 20 ಗ್ರಾಂ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
445
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್