ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗು ತಿನ್ನುವ ಕೀಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಮರಿಹುಳು ಅಭಿವೃದ್ಹಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಮೊಗ್ಗು /ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಬಾಧಿಸಿ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೀಟದ ಬಾಧೆಯ ಮುನ್ನವೇ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
327
8
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು