ತಮಾಷೆಯ ಸಂಗತಿಗಳುತಮಾಷೆಯ ಸಂಗತಿಗಳು
ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೆ?
1. ಅಘಾರ್ಕರ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. 2. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಸಾಲೆ ಉತ್ಪಾದಕ ದೇಶವಾಗಿದೆ. 3. ಹಣ್ಣನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ, ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಸ್ ಎಂಬ ಕಿಣ್ವ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಿಣ್ವಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. 4. ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಕೀಟಗಳು ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತವೆ._x000D_
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
72
0
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು