ತಮಾಷೆಯ ಸಂಗತಿಗಳುತಮಾಷೆಯ ಸಂಗತಿಗಳು
ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೆ?
1. ಹತ್ತಿ ಬೀಜದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಗೊಬ್ಬರವು ಸುಮಾರು 6% ಸಾರಜನಕ, 3% ರಂಜಕ ಮತ್ತು 2% ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 2. ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 1918 ರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. 3. ಕೇರಳವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. 4. ಬೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ನಂಜುರೋಗ ಬಿಳಿ ನೊಣ ಹರಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
142
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್