ತಮಾಷೆಯ ಸಂಗತಿಗಳುತಮಾಷೆಯ ಸಂಗತಿಗಳು
ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೆ?
1. ವಿಶ್ವ ಜೇನು ನೊಣದ ದಿನ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮೇ 20 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ._x000D_ 2. ಸೈನಿಕ ಹುಳುವು ಮೇ 2018 ರಿಂದ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಬೆಳೆ ಕೀಟಪೀಡೆಯಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ._x000D_ 3. ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟಿ 10000 ಸಸ್ಯಗಳು / ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ._x000D_ 4. ಮುರಾಹ್ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಇತರ ಎಮ್ಮೆ ಜಾತಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
414
0
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು