ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ತಮಾಷೆಯ ಸಂಗತಿಗಳುತಮಾಷೆಯ ಸಂಗತಿಗಳು
ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೆ?
1. ಜುಲೈ 12,1982 ರಂದು ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡಲು ನಬಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು 2. ಶುಷ್ಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಬಿಕಾನೆರ್ನಲ್ಲಿದೆ 3. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇರಳವು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶುಂಠಿ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ 4. ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮುಂದುವರಿದ ದೇಶವಾಗಿದೆ
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
105
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್