ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು .
"ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ ಸುಖದೇವ್ ಪಾಟೀದರ್ ರಾಜ್ಯ - ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಸಲಹೆ - ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 3 ಕೆಜಿ, 0:52:34 ಅದನ್ನು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಕೊಡಿ. "
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
749
2
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು