ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ರಸಗೊಬ್ಬರ
ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ. ಗೋಪಿ ರಾಜ್ಯ- ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸಲಹೆ - ಹನಿನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 3 ಕೆಜಿ 19: 19:19:19 ಮತ್ತು 500 ಗ್ರಾಂ ಹೂಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬೇಕು"
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
1104
1
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು