ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ನಿಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಕಜ್ಜಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ. ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜ್ಯ- ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪರಿಹಾರ- ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ 50% ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ @೨.೫ ಗ್ರಾಂ + ಕಸುಗಮೈಸಿನ್ 3% ಎಸ್ಎಲ್ @ 1.5 ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
321
6
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು