ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಸುರಂಗ ಕೀಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ
10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 17.8 ಎಸ್ಎಲ್ @ 5 ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋಫುರಾನ್ 3ಜಿ 50 ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ ಮಣ್ಣಿನ ಸಸ್ಯಗಳ ಸುತ್ತ ಹಾಕಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
356
1
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು