ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮರಿ ಹುಳುವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ?
ನಿಂಬೆ ಚಿಟ್ಟೆಯ ಮರಿ ಹುಳುವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಬಾಸಿಲಸ್ ತುರಿಂಜಿಯೆನ್ಸಿಸ್ @೧೦ಗ್ರಾಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಿನಲ್ಫೋಸ್ 25 ಇಸಿ @ 20 ಮಿಲೀ 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
234
4
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು