ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ರಸ ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ. ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಲಹೆ: ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 12:32:16 @ 3 ಕೆಜಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡಿ, ಮತ್ತು ಪೈರಿಪ್ರೊಕ್ಸಿಫೆನ್ 10% ಇಸಿ @ 200 ಮಿಲಿಯನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಗೆ ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
314
17
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು