ಕೃಷಿ ವಾರ್ತಾಅಗ್ರೋವನ್
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 26% ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದ 440 ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಘಾಣಾ ಹಿಡಿಯುವಿಕೆ ಜನವರಿ 15 ರವರೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜನವರಿ 15 ರ ನಡುವೆ 108.8 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸಂಘದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 26.2% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಜನವರಿ 15 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, 440 ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಘಾಣಾ ಹಿಡಿಯುವಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 511 ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳುಘಾಣಾ ಹಿಡಿಯುವಿಕೆ ಇದ್ದವು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 63 ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು 21.9 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿವೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 65 ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು 26.8 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿವೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2018-19ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶವು 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಶೇರ ಆಗಿದೆ. ಮೂಲ - ಆಗ್ರೋವನ್, ಜನವರಿ 20, 2020 ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವೆನಿಸಿದರೆ, ಈ ಫೋಟೋ ಕೆಳಗಿನ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಗುರುತನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
55
0
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು