ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿನೋಲ್ ಫಾರ್ಮ್
ದಾಳಿಂಬೆಯ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಾಗಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
1. ದಾಳಿಂಬೆಯು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡವಾಗಿದೆ. 2. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಂಬೆ ಬಹಾರ್ ಮತ್ತು ಮ್ರಿಗ್ ಬಹಾರ್ , ಹಸ್ತ ಬಹಾರ್ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 3. ದಾಳಿಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬ್ಲಾಕೇಕೆಜ್ ರೋಗವನ್ನು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 4. ದಾಳಿಂಬೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ ಸಾರವು 6.5-7.5 ರ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು. 5. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಾಗಿದ ನಂತರ 120-130 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 7. ಹಣ್ಣುಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣೀಕರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು? ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.
ಈ ವೀಡಿಯೊ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ , ಇದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.
485
10
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು