ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ತೋಟಗಾರಿಕೆICAR Indian Institute of Horticultural Research
ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣಿನ ಅರ್ಕಾ ರಕ್ಷಕ್
ತಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ 1) ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ವಿಧ 2) ಎಲೆ ಮುಟುರು ರೋಗದ ನಂಜಾಣು,ದುಂಡಾಣು ಸೊರಗು ರೋಗ , ಆರಂಭಿಕ ಎಲೆ ಮಚ್ಚೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 3) ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಕೃಷಿಗೆ ಅರ್ಕಾ ರಕ್ಷಕ ತಳಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮೂಲ - ಭಾ.ಕೃ.ಅ.ಸ- ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.
116
1
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್