ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಬೆಳೆಯ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು:ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ರಾಜ್ಯ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸಲಹೆ: ಸಸ್ಯದ ಮೂಲದ ಬಳಿ ಎಕರೆಗೆ 19: 19: 19 @ 1 ಕೆಜಿ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟವಾದರೇ ಈ ಫೋಟೋ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.
192
28
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು