AgroStar
ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಗ್ರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಗ್ರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ. ಗಣೇಶ ಬೋತ್ರೆ ರಾಜ್ಯ- ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆ - ಪ್ರತಿ ಎಕರೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ 50ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ, 50ಕೆಜಿ 10:26:26, 10ಕೆಜಿ ಗಂಧಕ ಮತ್ತು 50ಕೆಜಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು.
979
2
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು