ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಗುಲಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಹೇನಿನ ಬಾಧೆ.
ಮೊಗ್ಗುಗಳು, ಹೂಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಂಬೆಗಳಿಂದ ರಸವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯಹೇನುಗಳಿಂದ ಸಕ್ಕರೆಯಂತಹ ಸ್ರವಿಕೆ ಕಪ್ಪು ಶೀಲಿಂದ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಗಳ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಬಾಧೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ವರ್ಟಿಸಿಲಿಯಮ್ ಲೇಕಾನಿ ಎಂಬ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಆಧಾರಿತ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ @ 40 ಗ್ರಾಂನ್ನು ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
133
5
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್