ಕೃಷಿ ವಾರ್ತಾOutlook Agriculture
ಖಾದ್ಯ ಮತ್ತು ಖಾದ್ಯವಲ್ಲದ ತೈಲಗಳ ಆಮದು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 26 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ
ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 10.60 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 2019-20ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಶೇಕಡಾ 10.60 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಎಪಿಇಡಿಎ) ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸಕ್ತ 2019-20ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ, ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಲ್ಲದ ಅಕ್ಕಿ ರಫ್ತು ಹಿಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು 11.94 ಲಕ್ಷ ಟನ್‌ಗಳ ರಫ್ತಿಗೆ ಶೇ 43.51 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 21 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಲ್ಲದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೌಲ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಲ್ಲದ ಅಕ್ಕಿ ರಫ್ತು 3,379 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ 8,728 ಕೋಟಿ ರೂ., ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 5,982 ಮತ್ತು 8,610 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಫ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ ಜೂನ್ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ರಫ್ತು 1,99,376 ಟನ್‌ಗಳ 1,337 ಕೋಟಿ ರೂ., ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1,87,246 ಟನ್ ರಫ್ತು 1,376 ಕೋಟಿ ರೂ. ಚಳೆಲೆಕಾಯಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ರಫ್ತು 2018-19ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 1,35,210 ಟನ್‌ಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1,27,700 ಟನ್‌ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1,239 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಮೌಲ್ಯದ ರಫ್ತು 1,142 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಮೂಲ - ಔಟ್ ಲುಕ್ ಕೃಷಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 12, 2019
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
31
0
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು