ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೃಷಿ ವಾರ್ತಾಔಟ್ ಲುಕ್ ಕೃಷಿ
ಖಾದ್ಯ ಮತ್ತು ಖಾದ್ಯವಲ್ಲದ ತೈಲಗಳ ಆಮದು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 6 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ತೈಲ ಆಮದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ, ಖಾದ್ಯ ಮತ್ತು ಖಾದ್ಯವಲ್ಲದ ತೈಲಗಳ ಆಮದು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 6.2 ರಷ್ಟು ಇಳಿದು 11,95,812 ಟನ್‌ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್‌ಇಎ) ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜನವರಿ 8 ರಂದು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ತೈಲಗಳ ಆಮದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ (ಡಿಜಿಎಫ್ಟಿ) 88,000 ಟನ್ ಆರ್ಬಿಡಿ ಪಾಮೋಲಿನ್ ಅನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಿದೆ. ಎಸ್‌ಇಎ ಪ್ರಕಾರ, ಖಾದ್ಯ ಮತ್ತು ಖಾದ್ಯವಲ್ಲದ ತೈಲಗಳ ಆಮದು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 11,95,812 ಟನ್‌ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 12,75,259 ಟನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ. 2020 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆಮದುಗಳಲ್ಲಿ ಖಾದ್ಯ ತೈಲಗಳು 11,57,123 ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟಿವೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ತೈಲ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ -19 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ -20 ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಖಾದ್ಯ ಮತ್ತು ಖಾದ್ಯವಲ್ಲದ ತೈಲಗಳ ಆಮದು ಶೇಕಡಾ 4.7 ರಷ್ಟು ಇಳಿದು 34,51,313 ಟನ್‌ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ತೈಲ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 36,20,316 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ. ಅದು ಒಂದು ಟನ್ ಆಗಿತ್ತು._x000D_
ಮೂಲ -ಔಟ್‌ಲುಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ , 13 ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವೆನಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ._x000D_
17
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್