ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮೈಟ್ ನುಶಿಯ ಬಾಧೆ
ಕಿತ್ತಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಟ್ ನುಶಿಯ ಬಾಧೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಡೈಕೋಫಾಲ್ ೧೮.೫ ಇ.ಸಿ @ ೨ ಮೀ.ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪಿರೋಮೆಸಿಫೆನ್ ೦.೭೫ ಮೀ.ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
76
1
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು