ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆNDDB
ಕರುವಿನ ಪಾಲನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
1. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್‌ಡಿಡಿಬಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಕರುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪಶುಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 3. ಗರ್ಭಿಣಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರೋಟೀನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಚೀಲೇಟೆಡ್ ಖನಿಜ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 4.ಕರುಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕರುವಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಕರುಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. 5. ಲಸೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜನತುಕರಣವನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲ: ಎನ್‌ಡಿಡಿಬಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವೆನಿಸಿದರೆ,ಈ ಫೋಟೋ ಕೆಳಗಿನ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಗುರುತನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
908
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್