ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿನೋಲ್ ಫಾರ್ಮ್
ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
ಮೆಣಸು ಬೆಳೆಯಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನೀರು ಇಂಗಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಭೂಮಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸಸಿಗಳನ್ನು ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ೨ ತಿಂಗಳ ವರೆಗೆ ಇಟ್ಟು ನಂತರ ಮುಖ್ಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ನಾಟಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 2-4 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅದು ಕರಿಮೆಣಸುಗಳಾಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಕರಿ ಮೆಣಸಿನ ಗಾತ್ರವು ೮ ಮಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಇದ್ದಾಗ, ಅದನ್ನು ಕೊಯ್ಯಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರಿ ಮೆಣಸನ್ನು ಕೊಯ್ಯಲು ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ, ಒಣಗಿಸಿ ನಂತರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೂಲ: - ನೋಯೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈ ವೀಡಿಯೊ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಇತರ ಕೃಷಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
345
3
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್