ಗುರು ಜ್ಞಾನಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಕಬ್ಬಿನ ಬಿಳಿ ನೊಣದ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಪರಿಚಯ: ಭತ್ತವು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರಧಾನ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಆರ್ದ್ರ ವಾತಾವರಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆಯ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನವು 21ºC ಯಿಂದ 37ºC ವರೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆಯ ಸಹಿಸಬಲ್ಲ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 40ºC ನಿಂದ 42ºC ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 10ºC, ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಮೂಲ: ಡಾ. ಟಿ. ಎಂ. ಭೋರ್ಪೋಡಾ, ಎಕ್ಸ್. ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಬಿ. ಎ. ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು, ಆನಂದ್ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಆನಂದ್- 388 110 (ಗುಜರಾತ, ಭಾರತ) ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
132
0
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು