ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಸುಳಿ ಕೊರಕ ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ಕೊರಕದ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಈ ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಕಾರ್ಬೋಫುರಾನ್ 3% ಸಿ.ಜಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 13 ಕೆ.ಜಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರೊಂಟೊಲಿಪೋಲ್ 0.4% ಜಿ.ಆರ್@7.5 ಕಿಲೋ ಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ನೀರಾವರಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರೊಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 18.5% ಎಸ್.ಸಿ@ 150 ಮಿ.ಲೀ ಪ್ರತಿ 400 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೇರೆಸಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
219
0
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು