ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಿಟ್ಟು ತಿಗಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ.
ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕೆಳಗಿನ 4-5 ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೊನೊಕ್ರೊಟೊಫಾಸ್ 36 ಎಸ್ಎಲ್ @ 10 ಮಿಲಿ 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಕಾರ್ಬೋಫುರಾನ್ 3 ಜಿ @ 33 ಕೆಜಿ ಕೊಡಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
19
0
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು