ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೃಷಿ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣಇಸ್ಮೈಲ ಎರ್ಡೆಮ್
ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡುವಿಕೆ ವಿಧಾನ .
ಮೂಲ: - ಇಸ್ಮೈಲ ಎರ್ಡೆಮ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ!
380
5
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್