ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೃಷಿ ವಾರ್ತಾಅಗ್ರೋವನ್
ಐಎಟಿಎಂ ಹವಾಮಾನದ ದಶಕಗಳ ಶೈಲಿ
ಪುಣೆ - ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ದೇಶದ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ದಶಕದ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಐಟಿಎಂ) ಒದಗಿಸಿದ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಬಹುಶಃ ಬದಲಾವಣೆ, ಮಳೆ, ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭೂ-ವಿಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ. ರಾಜೀವನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಐಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹವಾಮಾನ ಸೇವೆ ಕುರಿತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ನಂತರ ರಾಜೀವನ್ರವರು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಐಐಟಿಎಂ ಈ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ರಾಜೀವನ್ ಹೇಳಿದರು. ದೇಶದ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದಶಕದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಅಂದಾಜು ನೀಡಲು, ಈ ಅಂದಾಜು ಸಮುದ್ರದ ಹವಾಮಾನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಮೂಲ- ಅಗ್ರೋವನ್, 13 ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವೆನಿಸಿದರೆ, ಫೋಟೋದ ಕೆಳಗಿನ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಗುರುತನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ .
31
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್