ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಎಲೆಕೋಸುವಿನಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ಬೆನ್ನಿನ ಪತಂಗದ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ .
ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ.ಮಹೇಶ ಚಂದ್ರಾ ರಾಜ್ಯ - ಕರ್ನಾಟಕ ಸಲಹೆ - ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ ಕ್ಲೋರಂಟ್ರಾನಿಲಿಪೊರೆಲ್ 18.5 ಎಸ್ಸಿ @ 4 ಮೀ .ಲಿ ಅನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
174
0
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು