ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಎಲೆಕೋಸಿನ ಸಸ್ಯಹೇನಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಅಸೆಟಾಮಿಪ್ರಿಡ್ 20 SP @ 3 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಡಯಾಫೆಂಥಿಯುರಾನ್ 50 WP @ 10 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ ಟೊಲ್ಫೆನ್ಪಿರಾಡ್ 15 ಇಸಿ 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 10 ಮಿಲೀ ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
108
0
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು