ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಎಲೆಕೋಸಿನ ಎಲೆ ತಿನ್ನುವ ಕೀಟದ ಬಾಧೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಸಣ್ಣ ಮರಿಹುಳು ಗುಂಪಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಪತ್ರ ಹರಿತ್ತಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಕೋರೆದು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಮುಂದುವರಿದ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಅವು ಹೊಟ್ಟೆಬಾಕತನದ ಹುಳಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ಎಲೆಕೋಸಿನ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲದ್ದಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕ್ಲೋರ್‌ಫ್ಲುವಾಜುರಾನ್ 5.4 ಇಸಿ @ 10 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಸೈಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೊಲ್ 10 ಒಡಿ @ 3 ಮಿಲಿ 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
226
0
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು