ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಸಾಸಿವೆ ಬೆಳೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು:ಶ್ರೀ. ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಚುಂಡಾವತ್ ರಾಜ್ಯ: ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸಲಹೆ: ನೀರಾವರಿ ಕೊಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 25 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು 3 ಕೆಜಿ ಸಲ್ಫರ್ ನೀಡಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
295
6
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು