ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಆಂಡೆಮ್ ರಾಜೇಶ್ ರಾಜ್ಯ: ತೆಲಂಗಾಣ ಪರಿಹಾರ : ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ 19% @ 30 ಗ್ರಾಂ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್‌ಗೆ 19:19:19 @ 3 ಕೆಜಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
340
6