ఈ రోజు ఫోటోఅద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
సమీకృత(ఇంటిగ్రేటెడ్) గోధుమ వ్యవసాయ నిర్వహణ
రైతు పేరు - శ్రీ మహమ్మద్ షమిమ్ బారి ఖాన్ రాష్ట్రం - ఉత్తరప్రదేశ్ సూచన -19: 19: 19 @ 100 గ్రాముల ను పంపు చొప్పున స్ప్రే చేయాలి.
మీరు ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగకరంగా కనుగొంటే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇచ్చిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి
736
0
ఇతర వ్యాసాలు