ఈ రోజు ఫోటోఅద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
శనగ పంటలో పూత బాగా రావడానికి మైక్రోన్యూట్రిఎంట్ అవసరం
రైతు పేరు: శ్రీ. ద్యానేశ్వర్ వాగోడ్_x000D_ రాష్ట్రం: మహారాష్ట్ర_x000D_ సూచన: మైక్రోన్యూట్రిఎంట్ 20 గ్రాములు ఒక పంపు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయండి.
417
1
ఇతర వ్యాసాలు