ఈ రోజు ఫోటోఅద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
శనగలలో అదనపు పూత కోసం సూక్ష్మపోషకాలు అవసరం
రైతు పేరు – శ్రీ గజానన్_x000D_ రాష్ట్రం – మహారాష్ట్రం_x000D_ చిట్కాలు – ఒక్కో పంపునకు 20 గ్రాముల సూక్ష్మ పోషకాన్ని స్ప్రే చేయండి.
626
1
ఇతర వ్యాసాలు