క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
వెల్లుల్లి తోటల నిర్వహణ
వెల్లుల్లి ని ఒక ఫ్లాట్ బెడ్లో నాటడం వలన కలుపుతీసే సమయంలో వెల్లుల్లి గడ్డలు వేయవచ్చు. వెల్లుల్లి పరిమాణాన్నిపెంచుకోవటానికి మట్టి ని వదులుగా చేయడం చాలా ముఖ్యం.
5
0
సంబంధిత వ్యాసాలు