ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
వెల్లుల్లిలో పర్పుల్ బ్యాచ్ నిర్వహణ
ఫంగిసైడ్‌లు, మాంకోజెబ్ @ 0.25% / ట్రైసక్లజోల్ @ 0.1% / ప్రాపికోనాజోల్ @ 0.% చొప్పున నారు మార్పిడి తర్వాత 10-15 రోజుల అంతరాలలో, లేదా వ్యాధి సోకిన తర్వాత వీలైనంత త్వరగా చేయాలి.
మీరు ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగకరంగా కనుగొంటే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇచ్చిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి
126
0
ఇతర వ్యాసాలు