ఈ రోజు ఫోటోఅద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
వల్ట్ చీడ సంక్రమించడంతో ముడి శనగ ఉత్పత్తి తగ్గుదల
రైతు పేరు – శ్రీ విష్ణు ధాకడ్ రాష్ట్రం – రాజస్థాన్ పరిష్కారం – ఒక్కో పంపునకు కార్బొండెంజిమ్ 12% + మాంకోజెబ్ 63% @ 40 గ్రాముల చొప్పున స్ప్రే చేయండి.
341
0
ఇతర వ్యాసాలు