ఈ రోజు ఫోటోఅద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
రసం పీల్చే తెగులు సోకడంతో జామ ఎదుగుదలపై ప్రభావం
రైతు పేరు – శ్రీ కిషోర్ రాష్ట్రం – ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పరిష్కారం – ఒక్కో పంపునకు ఫ్లొనికామైడ్ 50% డబ్ల్యూజీ @ 8 గ్రాముల చొప్పున స్ప్రే చేయండి.
315
5
ఇతర వ్యాసాలు