ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
మునగకాయలో మొగ్గ తొలుచు పురుగు
ఈ పురుగుల లార్వా అభివృద్ధి చెందుతున్న మొగ్గలు / కర్రలను తింటుంది మరియు వాటిని పాడుచేస్తుంది. తెగులు యొక్క ప్రారంభంలోనే తగిన నియంత్రణ చర్యలను పాటించాలి.
మీరు ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగకరంగా కనుగొంటే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇచ్చిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి
327
8
ఇతర వ్యాసాలు