సలహా ఆర్టికల్డిడి కిసాన్
మీ ఇంటి వద్దనే సరైన ఎరువుల గురించి తెలుసుకోండి
· ఈ వీడియోలో, యూరియా, నీమ్ కోటెడ్ యూరియా, ఎస్‌ఎస్‌పి, పొటాష్ మరియు జింక్ సల్ఫేట్‌ను ఎలా పరీక్షించాలో తెలుసుకుందాం._x000D_ · మీ ఎరువులను ఎలా పరీక్ష చేయాలో తెలుసుకోవడానికి ఈ వీడియో చూడండి._x000D_ మూలం: డిడి ఫార్మర్ _x000D_ పూర్తి వివరాలను తెలుసుకోవడానికి ఈ వీడియో చూడండి మరియు లైక్ చేసి మీ స్నేహితులకు షేర్ చేయండి!_x000D_
68
0
ఇతర వ్యాసాలు