ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
మీరు క్యాబేజీ మొక్కలను నాటుతున్నారా? మీరు ఎప్పుడు నాటబోతున్నారు?
నవంబర్ మొదటి పక్షం లోపు క్యాబేజీ పంటను నాటవలసినదిగా సిఫారస్సు చేయబడింది. మొక్కలు ఈ సమయంలో నాటుకున్నట్లయితే పంటలో పేనుబంక మరియు క్యాబేజీ తల తొలుచు పురుగు ముట్టడి తక్కువగా ఉంటుంది. ఆలస్యంగా నాటిన పంటలో ఈ పురుగు యొక్క జనాభా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సిఫార్సు చేసిన సమయంలో మొక్కలు నాటడం చేయండి మరియు మొక్కలను తెగుళ్ల నుండి రక్షిండానికి అయ్యే ఖర్చుని తగ్గించండి.
మీరు ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగకరంగా కనుగొంటే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇచ్చిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి
40
0
ఇతర వ్యాసాలు